Estudis, articles, assaigs, recerques…

Cent anys de la visia de Rubén Darío a Sitges

QUINEY URRABIETA, Aitor. , “La germana de les roses, un retrat de Maria Rusiñol pintat per Néstor”. AA2. (Sitges: Consorci del Patrimoni de Sitges) 2 (2010) p. 30-31.

RIBES DE DIOS, Àngels. Traduccions catalanes d’Alphonse Daudet. Barcelona: Ppu, 2010. 108 p. (BT bibliografias de traducción; 6).