Objectius

Els objectius de la Societat Rusiñol són:

  • La promoció i difusió d’estudis, articles i activitats sobre la figura i l’obra de Santiago Rusiñol;

  • l’organització d’un col.loqui de caràcter internacional amb caràcter periòdic (biennal o triennal), amb la corresponent publicació de les actes;

  • Contribuir els treballs relatius a l’edició i publicació de l’Obra completa de Santiago Rusiñol. Recopilació,edició, estudi i publicació