Membres

Núria Amigó

Joan Armangué

Carles Bastons i Vivanco

August Bover

Margarida Casacuberta

Elisenda Casanova

Maria Dasca

Ignasi Domènech

Guillem Jordi Graells

Anna Gudayol Torelló

Anna Llanes i Tuset

Kima Moret Serra

Vinyet Panyella

Laura Paradell Romero

Montserrat Pérez de la Hoz

Marta Prunés i Bosch

Susanna Rafart

Àngels Ribes De Dios

Teresa-Montserrat Sala

Antoi Sella i Montserrat

Eliseu Trenc i Ballester

Anna Valls